Dokąd mamy Cię zabrać?

Tag: Swiss Travel Pass

Szwajcaria nie musi być droga, czyli jak ją zwiedzać i nie zbankrutować

Szwajcaria jest droga, nie będziemy oszukiwać. Ale w tym tekście doradzimy, jak wydać tam, jak najmniej, widząc - jak najwięcej. Podzielimy się sprawdzonymi w podróży z dwójką małych dzieci radami, co, kiedy i jak zwiedzić oraz na co zwrócić największą uwagę. I jak sprawić, by po powrocie do Polski mieć świadomość, że w przeliczeniu na liczbę wspaniałych przeżyć i cudownych widoków, wyjazd był naprawdę bardzo opłacalny. Pod każdym względem.

Switzerland doesn’t have to be expensive, or how to visit the country and not become insolvent

Switzerland is an expensive country, we won’t be lying about that. But in this text, we will advise you on how to spend there as little as possible and see as much as possible. We will share our experience concerning travelling with two little children, as to what, when and how to visit as well as what to pay the most attention to. And explain how to make sure that after returning to Poland you’re aware that, having calculated the number of wonderful experiences and magnificent views, the trip was really, really cost-effective. In every respect.